Podręcznik do nauki historii - Poznać przeszłość 3

Poznać przyszłość – sprawdzony podręcznik

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnoszktałcącego oraz technikum

Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnoszktałcącego oraz technikum

Podręcznik do nauki “Poznać przeszłość 3”” to trzecia część serii podręczników do nauki historii w liceum ogólnokształcącym oraz technikum w zakresie podstawowym tj. obowiązkowym niezależnie od obranego profilu i rozszerzeń. Publikacja przygotowana została przez prof. dr. hab. Jarosława Kłaczkowa, wykładowcę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, prof. dr. hab. Stanisława Roszaka, długoletniego Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz Annę Łaszkiewicz, również doświadczoną i zaangażowaną dydaktyczkę. O zgodności podręcznika z obowiązującą podstawą programową stanowi numer dopuszczenia Ministerstwa Edukacji i Nauki: 1021/3/2021.

Nowatorskie rozwiązania w służbie ucznia

Podręcznik ukazał się nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu dobrej jakości materiałów na użytek szkolny. Publikacja przedstawia historię w sposób atrakcyjny dla ucznia: używając przystępnego języka, z dużą ilością barwnych ilustracji, czytelnych infografik i wykresów oraz ciekawostek na temat omawianej epoki. W sposób poprawny kształtuje ona w młodym człowieku przydatne umiejętności historyczne takie jak interpretacja źródeł pisanych, rozumienie tekstów, czytanie map oraz danych statystycznych. Podręcznik sprzyja także przygotowaniu do sprawdzianów okresowych oraz prac klasowych – najważniejsze kwestie zostały pogrubione, natomiast każdy dział zwieńczony został podsumowaniem zawierającym skrótowe powtórzenie najważniejszych informacji.

Zawartość podręcznika – jaki okres?

Trzecia część podręcznika “Poznać przeszłość” skupia się na dziejach świata w latach 1815-1939. Uczeń przejdzie więc przez burzliwą historię ludzkości począwszy od wieńczącego wojny napoleońskie kongresu wiedeńskiego, przez rewolucję przemysłową i narodziny ruchu robotniczego, I wojnę światową i odzyskanie przez Polskę niepodległości aż do wybuchu II wojny światowej. Skrupulatnie omówiona zostaje polityczna i kulturalna rzeczywistość II Rzeczpospolitej – przedstawione będą zarówno jej blaski, jak i cienie.